Specialistische reiniging voor bedrijven en particulieren

Wij denken niet in problemen maar in oplossingen


Door het samenvoegen van kennis en goed gemotiveerde medewerkers hebben wij een goede balans kunnen vinden in kwaliteit en veelzijdigheid. J.M.S. is actief op diverse vlakken van facilitaire dienstverlening en is een betrouwbare partner voor een gedegen advies. Door onze jarenlange ervaring en continu op zoek en gebruik maken van de nieuwste innovaties, kunnen wij voor alle disciplines het juiste antwoord geven op al uw vragen. Daarbij staat mens en milieu bij ons hoog in het vaandel.

Wij zijn een landelijke dekkende organisatie en door goed te communiceren met de opdrachtgever kunnen wij een goed plan van aanpak implementeren en garant staan voor de juiste uitvoer van diverse opdrachten.Wij hanteren korte communicatie lijnen, waardoor uw gesprekspartner accuraat kan handelen op al uw vragen.

Wij werken volgens een gehanteerd milieubeleid, waaruit J.M.S. haar taak en doelstellingen vaststelt. Belangrijke milieuonderwerpen voor de komende jaren zijn het beperken van niet vervangbare natuurlijke hulpbronnen, het verbruik van water, het minimaliseren van restafval en het maximaliseren van gescheiden afval en bijproducten.

Het milieubeleid van J.M.S. wordt minimaal driejaarlijks beoordeeld en herzien, als informatie met betrekking tot het functioneren van J.M.S.  een en ander noodzakelijk maakt of nadat omstandigheden waarin J.M.S. opereert wezenlijk zijn veranderd.

Het milieubeleid van J.M.S. is van toepassing op diverse activiteiten, te weten:

  • Schoonmaakonderhoud.
  • Glas en gevel reiniging.
  • Specialistische  en industriële reiniging.


Dit beleid kan zonder de medewerking van onze werknemers niet functioneren. Wij verzoeken onze werknemers dan ook de regels en besluiten, die voor J.M.S. gelden op te volgen. Samen kunnen we er voor zorgen dat veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu deel uit blijven maken van alle activiteiten binnen ons bedrijf.

Alle bovenstaande punten verlangen samenwerking, met als doel 'het voldoen aan de wensen van de klant'.